Hvis du skal ta en blodprøvekontroll  uten samtidig legekonsultasjon ber vi om du kommer

Mandag - Torsdag

kl. 09:30-10:30

kl. 13:00-14:00

Fredag 

kl. 09:30-11:30